ייפוי כוח מתמשך

עו"ד אילנית שבת

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך המגלם הסדר משפטי חדש וחדשני במשפט הישראלי, שהתקבל במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב – 1962 .

ההסדר של ייפוי כוח מתמשך מטרתו היא לאפשר לאדם בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות, לתכנן את עתידו, לגבי מצב בו הוא לא יהיה עוד מסוגל לקבל החלטות. המטרה של התיקון היא מטרה חברתית המקדשת את זכותו של האדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונותיו – תוצר ההגנה על כבוד האדם. ההסדר המשפטי החדש, מאפשר לכל אדם להתאים לעצמו את התמיכה לה הוא זקוק בצורה פרטנית המותאמת לצרכיו האישיים.

עד לתיקון זה, ההסדר היחיד שהיה מוכר היה מינוי של אפוטרופוס, על פי חוק הכשרות המשפטית. מינוי אפוטרופוס על פי חוק הכשרות המשפטית, נעשה כאשר אדם אינו יכול לדאוג לענייניו בעצמו. במצב כזה בית המשפט ממנה לאותו אדם אפוטרופוס. הבעיה בסיטואציה הזו היא, שמינוי אפוטרופוס הוא הליך שמתנהל לאחר שהאדם מגיע למצב של מוגבלות וחוסר יכולת, כך שאין באפשרותו לקבוע מראש את רצונו ביחס למצבים בהם נכנס הוא לחוסר יכולת לנהל את ענייניו.

הפגיעה בזכותו של האדם לחיות את חייו לפי בחירותיו שלו ולא בחירותיו של בית המשפט, הם אלה אשר הביאו את המחוקק לתקן את החוק ולאפשר הסדר משפטי מקביל ונוסף לאפוטרופסות, בו האדם מגדיר מראש ונותן הוראות, כיצד ברצונו לנהל את חייו במצב בו יכולותיו נפגעות והופך הוא למוגבל מבחינה פיזית או מנטלית. כך, אדם יכול למנות מיופה כוח שהוא אמין עליו, שיבצע פעולות עבור מייפה הכוח, למקרה בו יהפוך מייפה הכוח למוגבל בעתיד.

התיקון לחוק, אם כן, מאפשר לאדם לקבוע מיופה כוח עוד בחייו שלו ובכך לקבוע אדם שאמין עליו אשר ידאג לצרכיו. הסדר זה מבטל את הצורך במינוי אפוטרופוס, במצבים בהם, באופן רגיל, היה נדרש למנות אפוטרופוס לאותו אדם.

העניינים בהם יכול ייפוי הכוח המתמשך לעסוק הם עניינים מגוונים. הם יכולים להתייחס לעניינים הרכושיים של הממנה (הוא מייפה הכוח), לענייניו האישיים וכן לענייניו הרפואיים. הממנה הוא זה אשר מגדיר את היקפו של ייפוי הכוח וכן את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן אך ורק בכתב ועליו להיות ערוך בהתאם לטופס שנקבע בחוק. במילים אחרות, אין אדם רשאי לערוך ייפוי כוח מתמשך, בהתאם לפורמט אישי שהוא עורך לעצמו, אלא הוא מחויב לערוך אותו בהתאם לפורמט קבוע ולהוראות המצוינות בפורמט זה.

 

ייפוי כוח מתמשך יש לערוך אצל עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, כמי שעבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מן הסוג הזה ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח המתמשך. הסייג לאמור לעיל הינו בייחס לייפוי כוח מתמשכים העוסקים בעניינים רפואיים בלבד. ביחס לאלה, כפי שיפורט בהמשך, רשאי לערוך אותו גם “בעל מקצוע” כהגדרתו בחוק, שיכול להיות גם רופא.

 

את ייפוי הכוח המתמשך יש להפקיד במשרדי האפוטרופוס הכללי והפקדה זו הינה תנאי לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף.

*אין באמור משום מתן יעוץ משפטי

מאמרים נוספים

לקבלת מענה כולל לתכנון וניהול נכון של תהליך הפרישה

מלאו את הפרטים ונדאג לחזור אליכם בהקדם