ייעוץ משפטי

ייעוץ משפטי בגיל הפנסיה

הגיל הבוגר מביא עמו שינויים רבים  ומבורכים, אך חלקם יוצרים מציאות משפטית מורכבת כמו למשל, זוגיות חדשה בגיל מבוגר, הסכמי רכוש בתוך המשפחה, כתיבת צוואות, תביעות מול הביטוח הלאומי ועוד.

ב"פרישה א.ח.ר.ת" מציעים ליווי משפטי מקצועי בכל ההיבטים הקשורים לגיל הבוגר מתוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

אתם מוזמנים לגלות איך אפשר לצלוח בהצלחה את האתגרים המשפטיים באמצעות ייעוץ משפטי מקצועי.

עריכת צוואות

תפקיד הצוואה היא לחלק את הרכוש המשפחתי שנצבר לאחר פטירת המוריש. כדי שמשאלותיכם בדבר חלוקת הרכוש יתממשו, חשוב לכתוב צוואה חוקית וברורה, כזו שאף אחד לא יוכל לערער עליה. כמו שאף משפחה אינה דומה לשנייה, כך גם צוואה אחת לא דומה לאחרת. כתיבת צוואה אינה מילוי של טופס סטנדרטי, אלא מותאמת לכל אחד ולכל משפחה באופן אישי.

צוואות הדדיות

צוואות הדדיות  הן צוואות בין בני הזוג אשר באים להבטיח את הזכויות של בן הזוג שנותר בחיים לאחר פטירת בן זוגו, לפני חלוקת הרכוש לילדים.

ייפוי כח מתמשך

מסמך בו אדם קובע מראש, כאשר הוא נמצא במצב קוגניטיבי תקין וכשיר לנהל את ענייניו, את זהות האדם שיפעל בשמו ובמקומו, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו. בדרך כלל יהיה זה אדם ש"הממנה" (בלשון החוק) סומך עליו.

החוק מאפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך שיחול על עניינים אישיים של הממנה. הממנה הוא זה שקובע, את היקף סמכויותיו של מיופה הכוח, את דרך פעולתו וכל עניין אחר החשוב למיופה הכוח. כך, למשל, יכול ייפוי כח מתמשך להתייחס לאורח חייו, למקום מגוריו, לעניינים רכושיים ולנושאים רפואיים של הממנה. לצורך פיקוח על פעולותיו של מיופה הכוח, יכול הממנה למנות אדם נוסף, המכונה אדם מיודע, שכל תפקידו הוא לקבל מידע ממיופה הכוח ולפקח באופן זה על דרך התנהלותו של מיופה הכוח.

ייפוי כוח מתמשך יש לערוך אצל עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

זוגיות בגיל הבוגר – היבטים משפטיים

השיפור הניכר בתוחלת החיים יצר אוכלוסיה גדולה של זוגות חדשים בגיל הבוגר. לצד ההיבטים החיוביים של התופעה עלולה להיווצר מציאות משפטית מורכבת היוצרת, לעתים, לחצים משפחתיים מצד בני המשפחה החוששים לרכוש שנצבר במשך השנים ולחלקם בירושה, סכסוכים בתוך המשפחה ומציאות העלולה להעמיד את אחד מבני הזוג בפני סיכונים כלכליים או משפטים.

משפטי ליווי משפטי ילמד אתכם איך לערוך ולנסח הסכמי ממון והסכמי רכוש עם בן הזוג החדש בלי לפגוע בזכויות שלכם, בזכויות של בן הזוג החדש ובזכויות של בני המשפחה. כדי לתת תוקף משפטי לכל סוג של הסכם יש לנסח אותו בצורה משפטית תקינה ולאשר אותו בבית המשפט. הסכמי ממון וכתיבת צוואה ימנעו סכסוכים וסיכונים רבים.

גירושין בגיל הבוגר וחלוקת הרכוש

עורכי דין ומטפלים זוגיים מדווחים על עלייה במספר הזוגות המתגרשים בסביבות גילאי השישים והשבעים. גירושין בגיל זה שונים מגירושין בתקופות אחרות. הילדים כבר בגרו ועזבו את הבית, הם אינם מהווים גורם להתדיינות בין ההורים והבעיה העיקרית היא חלוקת הכספים והרכוש. הרכוש שנצבר כולל נכסי נדל"ן מניות, קרנות פנסיה, קופות גמל, עסקים ועוד, ייעוץ משפטי יעזור לכם לחלק את הרכוש בצורה הוגנת ושווה, כך שאף אחד מבני הזוג לא יצא מהנישואין עשיר יותר מהשני או עני יותר.

תביעות לביטוח הלאומי

מטרתו העיקרית של הביטוח הלאומי היא לסייע לאוכלוסיות השונות להתקיים בכבוד. הביטוח הלאומי מעניק קצבאות מיוחדות לאנשים בגיל הפרישה כמו קצבת זקנה, קצבת נכות, קצבת שאירים, השלמת הכנסה, גמלת סיעוד, גמלת ניידות, מחלות מקצוע ותאונות עבודה, פיצוי במקרה של תאונת דרכים ועוד.

צוות היועצים ב"פרישה א.ח.ר.ת" יודע איך לטפל בכל התביעות מול  הביטוח הלאומי. היועצים המשפטיים ילוו אתכם בהגשת התביעה, במילוי הטפסים, באיסוף וצירוף של המסמכים הנדרשים ועוד.

צוות היועצים המשפטיים כבר עזר למאות אנשים, הוא ידע איך לעזור גם לכם.

לחצו להתרשמות ממגוון היועצים בתחום המשפטי.