ייעוץ משפחתי

פרישה ממקום העבודה משפיעה על מעגלי החיים השונים ובעיקר על המעגל המשפחתי הקרוב.

תקופת מעבר זו עלולה להעלות סוגיות בתחומים שונים הן כלכליים והן רגשיים.

 

הייעוץ המשפחתי מתבסס על ההבנה שהמשפחה היא המשאב הגדול ביותר העומד לרשות הפרט בהתמודדות עם קשיים רגשיים, פיזיים ואף חברתיים, וכי בעיות רבות יכולות להיפתר באמצעות שינוי היחסים ודפוסי הגומלין במשפחה. דפוסים אלה משפיעים על הפרט ועל התפתחותו ואף מושפעים ממנו, ולפיכך הם חלק בלתי נפרד הן מן הבעיה והן מהפתרון.

 

הייעוץ המשפחתי , מאפשר מרחב של שפור בתקשורת הבן דורית סביב נושאים שונים של כסף, רכוש, ירושות וכן פתרון לקונפליקטים עם ילדים ובני זוגם, טיפול בנכדים וטיפוח היחסים איתם ,טיפול בהורים מבוגרים סיעודיים וכו'.

 

הייעוץ המשפחתי הוא בדרך כלל קצר-מועד, הוא ממוקד בפתרונות ומכוון למטרה טיפולית שנקבעה במשותף על ידי המטפל והמטופלים.

 

לחץ להתרשמות ממגוון היועצים בתחום הפסיכולוגי 

 

כמו כן, פרישה א.ח.ר.ת בנתה קורס המיועד להקניית כלים לניהול כלכלת המשפחה- לגעת באושר.